תקנון

תנאי השימוש באתר פאף סטיישן מוצגים לפניך

מבוא
מסמך זה רשום בלשון זכר מתאמי נוחות אך פונה לשני המינים כאחד.
דף זה מציג את תנאי השימוש החלים באתר www.puffstation.co.il.
תנאי השימוש מהווים הסכם מחייב בינך לבין האתר.
כל שימוש או ביצוע פעולות באתר מצביע על כך שאתה מסכים לתקנון.
אם אינך מסכים לתנאים אלו, אל תשתמש באתר ואל תבצע כל פעולה באתר.
עלינו
כל שימוש במילים אנו, אנחנו, האתר, פאף סטיישן, puff station וכל הטיה לשונית אחרת של מילים אלו, במסמך זה, מתייחסים באופן ישיר לחנות “פאף סטיישן”.
סטטוס
על ידי ביצוע הזמנה דרך האתר, הנך מאשר כי:
*אתה מסוגל להיכנס לחוזים מחייבים על פי חוק.
*אתה בן 18 ומעלה.
*אתה בעל כתובת בישראל.
*אתה מחויב לפעול בהתאם לחוקים הקיימים במדינה.
הסכם
תקנון האתר מייצג את ההסכם הכולל בינך לבין צוות האתר.
הסכם זה עוקף כל הסכם קודם, הבנה, או סידור שהתקיים בין הצדדים, בין אם בכתב או בעל פה.
שני הצדדים מסכמים, כי עם קבלת תקנון זה, כל הבנה קודמת, הבטחה של אחד מהצדדים בין אם בכתב או בעל פה אינה תקיפה, וכל הסעיפים בתקנון חלים על הצדדים.
שני הצדדים מסכימים שלא יהיה כל פיצוי בהקשר של כל הצהרה שנעשתה על ידי אחד מן הצדדים, בין אם בעל פה או בכתב לפני תאריך ביצוע הסכם הרכישה.
עדכון התקנון
לצוות האתר יש את הזכות לערוך ולתקן את תקנון האתר מעת לעת בכדי להתאים את השינויים בחוק כולל שינויים טכנולוגים, שינויים באפשרויות תשלום, שינוים בחוקיים רלוונטיים, דרישות ותקנות, ויכולת מערכתית של צוות האתר.
במידה ויהיו שינויים בתקנון האתר בזמן הרכישה ועד לקבלת הזמנה, צוות האתר יידע את הלקוח ולקוח יכול לבחור האם לקבל את התקנון החדש או לבטל את הזמנתו.
במידה ואחד הסעיפים בתקנון או בכל מסמך אחר באתר נמצא לא תקף, לא חוקי או לא ניתן לביצוע ויישום בכל מידה שהיא, הסעיף, התנאי, או ההסכם ישמטו מהתקנון וכל סעיף אחר אינו יהיה מושפע ונתון לשינוי.
ויתור משפטי
במידה וצוות האתר לא עומד בביצוע תקנון האתר או לא מבצע חלק מסעיפי התקנון, הדבר לא משחרר את הלקוח מהתחייבות לעמידה בתקנון האתר בכל שלב במהלך השהות או הקנייה באתר. ויתור משפטי מצדנו אינו מהווה ויתור משפטי כולל.
פיצוי
הלקוח מסכים לפצות, להגן ולוותר על כל אשמה מול האתר והצוות, עקב כל נזקים, הוצאות משפטיות ואחריות הנובעים עקב הפרת תקנון האתר, פגיעה בזכות קניין רוחני, הפרת חובת אמון או פרטיות על ידי הלקוח, וכל השמצה והתבטאות בכל צורה שהיא.
אחריות
אנו לא אחראיים לכל נזק הנגרם עקב השלכות נסיבתיות, עקיפות ונזקים פוטנציאליים, פגיעה תדמיתית כולל הפסדים כספיים, אובדן הכנסות, אובדן מוניטין או כל דבר אחר.
מבלי לפגוע באמור לעיל, ההתחייבות הכוללת שלנו כלפי הלקוח ובהקשר לכל הסכם רכישה מאתנו יהיה עבור המוצרים אשר שולמו על ידי הלקוח בלבד ולא מעבר לכך.
אין כל סעיף במסמך הזה שיגביל או ימנע את הזכויות הסטטוטוריות של הלקוח בתור צרכן.
כל אדם שאינו חלק מן עסקה המתבצעת על ידי האתר מול הלקוח אינו רשאי לתבוע כל דין ו/או בקשה ביחס לעסקה.
זמינות
אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות, אך יתכנו בשל שיקולים טכניים או תקלות צד ג או אחרים, הפרעות בזמינות האתר.
איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי בשל הפסקת הפעילות.
אירועים מחוץ לשליטתנו
צוות האתר אינו אחראי לכל כישלון בביצוע, או עיכוב בביצועים של כל ההתחייבויות של האתר תחת הסכם קנייה שנגרם על ידי אירועים שמחוץ לשליטה סבירה של צוות האתר (“אירוע כוח עליון”).
אירוע כוח עליון כולל כל פעולה, אירוע או תאונה שאינה בשליטת צוות האתר.
זכויות יוצרים
כל הזכויות בהקשר למוצרים הנמצאים באתר יהיו בבעלות של פאף סטיישן.
חלק מן התמונות באתר הם מאתרים חיצוניים, כל שאר המידע באתר הם בבעלות פאף סטיישן ואין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד כל מידע מן האתר ללא רשות בכתב.
תקשורת
הלקוח מקבל על עצמו שהתקשורת עם האתר תהיה בעיקרה תקשורת אלקטרונית.
למטרות חוזיות, הלקוח מסכים לשימוש באמצעים אלקטרונים של תקשורת, והלקוח מצהיר ומסכים כי מכיר בכך שכל החוזים, ההודעות, המידע והתקשרויות אחרות שהאתר מספק יועברו באופן אלקטרוני.
על מנת לקבל מענה לכל שאלה, תגובה או בקשה בכל נושא שהוא על הלקוח לפנות לשירות הלקוחות שלנו בדף “צור קשר”.
כל פנייה אלינו תענה בהקדם האפשרי, ובתוך 24 שעות למעט מקרים יוצאי דופן עקב נסיבות שהן לא בשליטת צוות האתר.
הצהרת פרטיות
אנו מחויבים לשמור על הפרטיות של הגולשים והקונים באתר.
אנו לא חושפים או שומרים את הפרטים שלכם בשום אופן ללא רשות.
אנו אוספים מידע אישי, בטופס יצירת קשר לצורכי התקשרות ובטופס הרכישה לצורכי ביצוע ההזמנה.
אנו לא משתפים כל מידע אישי עם גורמי צד שלישי, מלבד שירותי הסליקה או אם נדרש עקב התערבות של גורמי אכיפה.
אנו אוספים מידע אנונימי, כגון מספר הפעמים שמוצר נצפה או נקנה, והכל במטרה שנוכל לשפר את השירות.
אנו לא אוספים מידע ממקורות אחרים כגון רשתות חברתיות, גופים שונים או כל ארגון חיצוני.
התנהלות ההזמנה
לאחר ביצוע הזמנה, הלקוח מקבל הודעה אוטומטית מפאף סטיישן לדואר האלקטרוני המאשר את קליטת ההזמנה במערכת.
ביחד עם ההודעה מפאף סטיישן, הלקוח מקבל גם הודעת אימייל מפייפאל המציגה את קבלת התשלום.
לאחר 2 ההודעות שתקבלו, ההזמנה עוברת לטיפול על ידי צוות האתר.
במידה ואנו נאשר את ההזמנה, ישלח אליכם למייל הודעה נוספת המעידה על כך שההזמנה הושלמה והמשלוח בקרוב יצא אליכם.
לאחר שהמשלוח יצא אליכם, תקבלו הודעה נוספת למייל הכוללת מספר מעקב של החבילה אשר נשלחה עבורכם.
[מפה האחריות לקבלת דבר הדואר היא באחריותה הבלעדית של חברת דואר ישראל בע”מ. אנו לא ניהיה אחריים לשום נזק או עוגמת נפש העלולים לנבוע עקב בעיות במשלוח, כל עוד נוכיח שבידנו מספר חבילה ואישור מסירתה לחברת דואר ישראל. במקרה של בירורים יש לפנות לאתר או למוקד דואר ישראל עם מספר החבילה שנמסרה לכם.]
במקרה שהלקוח טועה בהזמנה שלו, הלקוח רשאי לתקן את הזמנתו וזאת באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לפאף סטיישן עם פרטי ההזמנה, זאת בתנאי שההזמנה עוד לא אושרה ונשלחה. אם ההזמנה כבר אושרה ונשלחה אין הלקוח רשאי לשנות את הזמנתו. אם ההזמנה כבר נשלחה אל הלקוח, הוא רשאי להחזיר את המוצר אלינו בהתאם לתנאי החזרת המוצרים וכספו יושב לו בהתאם לתנאים. במקרה שלקוח הזמין מוצר שאזל מהמלאי אנו ניצור קשר עם הלקוח לעדכון והמשך פעולה. במידה והלקוח לא יספק מענה אנו נבצע החזר כספי עבור המוצר החסר ונשלח את ההזמנה.
*הזמנה לא תאושר ותשלח עד לקבלת תשלום מלא.
*האתר רשאי לסרב לכל הזמנה הנעשית על ידי הלקוח, מכל סיבה שצוות האתר רואה לנכון ומבלי לפרט בפני הלקוח את הסיבה לסירוב.
*עם ביצוע הזמנה הלקוח מאשר שכל המידע שסופק בעת ביצוע הזמנת המוצרים מדויק ונכון.
*הלקוח מאשר שהיינו בעל כרטיס האשראי או בעל חשבון הפייפאל שסופק לאתר והוא מורשה לבצע שימוש בכרטיס האשראי או בחשבון הפייפאל שסופק לאתר.
*הלקוח מתחייב כי הוא בעל מסגרת אשראי המספיקה לכיסוי עלות המוצרים שמספק האתר.
*באחריות הלקוח ליידע את האתר במקרה של כל שינוי באחד מן הפריטים הנ”ל וזאת בהקדם האפשרי וללא דיחוי.
תשלום
התשלום עבור כל המוצרים באתר חייב להתבצע דרך אחת מאפשרויות התשלום המסופקות על ידנו.
התשלום יתקבל על ידי צוות האתר רק לאחר אישור על קבלת הסכום המלא עבור העסקה.
המחירים המוצגים באתר לא כוללים עלויות משלוח, עלויות המשלוח ייגבו במהלך התשלום ולפי העדפה של הלקוח.
המחירים נתונים לשינוי בכל עת ללא התראה מוקדמת ומכל סיבה הנראית לצוות האתר, אך הם לא משפיעים על הזמנות שכבר התקבלו.
ישנה אפשרות סבירה שחלק מן המחירים המופיעים עבור המוצרים באתר יהיו שגויים, במידה ומחיר המוצר יהיה שגוי, אנו ניצור עמך קשר בנוגע להמשך הקנייה או נבטל את העסקה עבור המוצרים לפי שיקול דעתנו וניידע אותך על כך.
שליחה
הזמנות שהתקבלו עד השעה 16:20 יבוצעו עוד באותו היום, זאת בכפוף לזמינות במלאי ולפי נהלי עבודה של צוות האתר ובכפוף לרשות הדואר המקומית.
הזמנות שיתקבלו לאחר השעה 16:20 ישלחו ביום העסקים הבא.
הזמנות שבוצעו בזמן חגי ישראל ומועדים יתקבלו וישלחו ביום העסקים שלאחר סיום החג.
כל המשלוחים יבוצעו בזמן המוגדר דרך אחת מאפשרויות המשלוח, ובמידה ואין אילוצים יוצאי דופן. אנו שולחים לכתובת שציין הלקוח, במידה ונעשתה טעות על ידו והמשלוח כבר יצא, כל עלות שילוח נוספת תכוסה על ידי הלקוח. במידה והמשלוח עוד לא יצא הלקוח יכול לעדכן אותנו בהקדם ואנו נשנה את פרטי השילוח. שירותי שילוח אקספרס יש לוודא שהיישוב הרצוי נמצא ברשימה, במידה ונעשתה הזמנה ליישוב שלא מצויין, אנו נספק החזר כספי עבור ההפרש ונשלח באמצעות דואר רשום.
החזרים
*מוצרים תקינים:
אם ברצון הלקוח לחזיר מוצר תקין שנרכש בפאף סטיישן, מכל סיבה שהיא, ניתן לעשות זאת עד 14 ימים מיום קבלת המוצר, בהתאם למדיניות החזרים.
בעת ביטול העסקה יקוזז מסכום העסקה 5% או 100 ש”ח לפי הנמוך מביניהם.
על המוצר שהוחזר להיות באריזתו המקורית, ושלא נעשה במוצר כל שימוש.
המוצר יהיה תחת אחריותו של הלקוח עד רגע קליטתו בפאף סטיישן.
יש לשים לב שכל החזרה של מוצרים לא רצויים או פגומים חייבת להיות מאושרת על ידי צוות האתר.
כל סחורה שתשלח ללא הסכמה מראש של פאף סטיישן תשלח בחזרה ללקוח ועל חשבונו של הלקוח.
*מוצרים פגומים:
כל מוצרים נבדקים בטרם שליחתם לכתובת הלקוח, אולם יתכנו מקרים בהם מוצר נפגם בזמן המשלוח והגיע אל הלקוח כאשר הוא פגום.
במקרה בו מוצר שנשלח ללקוח ונמצא עם הגעתו פגום, שבור או נזוק, על הלקוח ליידע את צוות האתר באמצעות הדואר האלקטרוני בצירוף וידאו של פתיחת החבילה והמוצר הפגום וזאת לפני ביצוע כל פעולה אחרת על ידי הלקוח.
מרגע קבלת הודעת הלקוח בדואר האלקטרוני בצירוף הוידאו הרלוונטי לעניין, תיבחן טענת הלקוח ובאם תימצא נכונה הלקוח רשאי להגיע לאסוף מוצר חדש תואם. לא יהיה ניתן לזכאות לקוח ללא וידיאו של פתיחת החבילה.
ייתכן כי הלקוח יידרש להשיב את המוצר הפגום בחזרה, כאשר עלויות המשלוח יכוסו על ידי הלקוח.
מוצר אשר נעשה בו שימוש לא יוחלף והלקוח לא יזוכה בגינו.
אנו עושים מאמצים רבים ובודקים היטב כל הזמנה והזמנה, ומוודאים שהמוצרים נשלחים לכתובת הלקוח הם כפי שהוזמן, אך יחד עם זאת, לעיתים רחוקות ישנן תקלות.
אם קרה שלקוח קיבל לידיו מוצר שלא הוזמן על ידו, אנו נחליף עבורו את המוצר במוצר שרכש וזאת ללא תוספת תשלום.
על הלקוח יהיה לשלוח תמונה של המוצר שהתקבל יחד עם צילום הקבלה לכתובת הדואר האלקטרוני של אתר וזאת לפני ביצוע כל פעולה אחרת.
מרגע קבלת כל המידע הדרוש ואימותו, יוחלף המוצר בהקדם האפשרי.
ייתכן והלקוח ייאלץ לשלוח בחזרה את המוצרים שלא הזמין, ובמקרה כזה עלויות המשלוח יכוסו על ידי הלקוח.
ניתן לקבל זיכוי כספי בהחזרת מוצר תקין בלבד באריזתו המקורית, בצירוף קבלה ושלא נעשה במוצר כל שימוש. הזיכוי ינתן תוך 7  ימי עסקים מיום קבלת המוצר.
הזיכוי הכספי יבוצע באותה הדרך בה בוצע התשלום בעת ביצוע ההזמנה.
אולם, אנו רשאיים להציע והלקוח רשאי להסכים או לבקש, לפי עניין, בדרך זיכוי אחרת.
אנו מבקשים לשלוח מוצרים באריזה המקורית דרך דואר רשום באחד מסניפי דואר ישראל.
אנו לא נזכה עליות נוספות עבור שירותי משלוח פרטיים או שירותי משלוח אקספרס. מוצרים שהגיעו אל הלקוח פגומים מכל סיבה שהיא יוחלפו במוצר זהה, מוצר שהפסיק לעבוד או נפגע במהלך השימוש לא יזוכה בהחזר כספי או החלפת מוצר אלא אם מדובר במוצר עם אחריות יצרן.
נקודות שחשוב לדעת:
*ניתן להחזיר מוצר בתוך 14 יום, מיום קבלת המוצר.
*ניתן להחזיר רק מוצרים חדשים שלא נעשה בהם שימוש. אנו לא מספקים החזרים על מוצרים שנעשה בהם שימוש.
*אנו לא אחראיים למוצרים שאבדו בזמן משלוח אלינו.
*אנו לא מקבלים מוצרים שנעשה בהם שימוש.
*אנו שומרים על הזכות לסרב לזיכוי או החלפת מוצר במידה ואינך עומד במדיניות החזרת מוצרים.
*אנו לא מספקים החזר כספי על עלויות משלוח.
*שריטות על המוצר לא נחשב כמוצר פגום.

עודכן לאחרונה ב- 15.02.2018